Karmična terapija

19 junija, 2017 Objavil: Kategorija: Terapije Ni komentarjev

Skozi terapijo povedemo vsakega posameznika s posebno vrsto meditacije; kjer mu pomagamo presekati vez s temi vzorci in tako pripomoremo k izboljšanju kvalitete življenja in situacij v katerih se človek nahaja.

Pri terapiji oseba izpostavi problem, in terapevt bo zaznal vzrok, ki se nanaša na omenjeni problem, čustveno stanje in podobno. Tak način dela namreč vključuje vsaj alfa ali theta stanje tako terapevta kot terapiranca, potovanje po astralu, spreminjanje podzavestnih vzorcev (reprogramming) in še marsikaj drugega.

Kakšno vlogo ima karma pri zdravljenju bolezni?

Le malokateri od zdravilcev je pozoren na karmo. Zakon karme je pri zdravljenju odločilen. Ljudje zapravljajo čas s pošiljanjem energij določeni osebi ali pa jim dajejo veliko tablet te ali one vrste, pa se ne zgodi nič. Osebi ni nič bolje, ker zakon karme tega ne dovoljuje.

Veliko bolezni je karmičnih – poleg tistih, ki izhajajo iz napačne uporabe ali nerabe energije duše. Iz prejšnjih življenj s seboj prinašamo karmo, ki se manifestira v bolezni na določeni ravni – mentalni, fizični, astralni ali pa v kombinaciji vseh treh. Odvisno od posameznika. Če prinašate karmo iz življenja v življenje, če razumete problem in veste, da se da bolezen v tem življenju samo omiliti ne pa tudi ozdraviti, potem jo je morda lažje sprejeti. Simptome, bolečine in trpljenje lahko morda blažimo z zdravili ali drugačnim odnosom do življenja, dejanska bolezen pa bo tukaj tako dolgo, kot to določa karma.

Z vidika Mojstrov se včasih karmična izravnava lahko doseže samo skozi smrt. Smrt je zdravilo. To je težko razumeti, za Mojstra pa je to ena izmed poti – ne edina – do ozdravitve. V naslednjem življenju se bo ta oseba rodila brez tega konkretnega karmičnega bremena, zato lahko prične na višji točki, ker je karma ne ovira.

S to tehniko se dobesedno lahko zdravi vse. Deluje po istih načelih kot karmična diagnostika. Glavno vlogo pri vsemu temu ima Kreator vsega kar je. On je pri teh procesih kot nekakšen duhovni vodnik, učitelj, izvršitelj, ipd…

Komentarji so zaprti.