Skupine za osebnostno rast in motivacijo

V Mariboru potekajo srečanja vsak drugi torek v mesecu, s pričetkom 11.03.2014 ob 17. uri na OŠ BOJANA ILICHA, MLADINSKA 13, MARIBOR.
Na Ptuju potekajo srečanja vsak drugi torek v mesecu, s pričetkom 18.02.2014 ob 17. uri na OŠ BREG, ROGAŠKA CESTA 6, PTUJ.

V Slovenski Bistrici bodo srečanja vsak drugi četrtek, s pričetkom 20. 02. 2014 ob 18 uri, Partizanska c. 20, Slov. Bistrica

SKUPINA je usmerjena
– k spoznavanju sebe, razvijanju vrednot, čutenj, izboljšanju samopodobe in odnosov.
– postavljanju vprašanj – Kdo sem jaz – telesno, socialno in duševno?
– Kakšen prostor bom zapolnil v tem času?

Naša skupina je POT, da vzpostavimo povezavo s seboj.

Resnični problem je človek, ki se ne zna in ne zmore pravilno orientirati, ni sposoben postavljati realnih ciljev in slike o sebi, kot samostojni osebi. Današnji način življenja človeku ne daje jasnih usmeritev, jasnih norm, vrednot, ampak ga pušča brez osnov za lastno osebno zorenje. Na srečanjih ponovno odkrivamo samega sebe, spoznavamo nove navade, nove vrednote, usmeritev k zdravim ciljem, ki jih lahko v naslednjem trenutku uporabimo v svojem vsakdanjem življenju.
V skupini bomo spodbujali pogled na stare vzorce, ki so nas omejevali.
Z ustreznimi metodami bomo prevzemali nove vzorce vedenja in mišljenja o sebi, kot celoviti osebi, ki se ceni in spoštuje.

Skupina nam daje moč, skupna energija je večja, zato je tudi MOTIVACIJA boljša.

CILJI skupine: Boljša ozaveščenost, da lahko sami s pomočjo različnih metod izboljšamo svoje mišljenje, svoja dejanja in posledično bolje rešujemo svoje težave. Skupaj spodbujamo pozitivno mišljenje in razvijamo vrednote, ki so v nas – pa jih sami ne znamo odkriti. Svojo ustvarjalno energijo usmerjamo v pozitivne rešitve in odkrivanju skritih potencialov.

Naš cilj je; da o sebi začnemo razmišljati drugače, da bodo dobili pozitivno popotnico za nadaljnje življenje.
Srečanja nas bodo s pomočjo metod in aktivnega sodelovanja vodila od novih spoznanj do konkretnih aktivnosti.

Koliko časa bomo posvetili sebi, naši osebnosti in izboljšanju kvalitetnega odnosa do sebe in vseh živih bitij, v takšni meri se nam bo to vrnilo v obliki odnosov do soljudi, in celotnega okolja.
SPREMENIMO POGLED NASE IN ODNOS DO VSEGA, KAR JE…IN SPREMENIL SE BO SVET.