Želje in pričakovanja

V pričakovanju novega leta imamo vsi mnogo želja..in načrtov.

Dobro je, da tudi pogledamo in pregledamo za nazaj – kakšne želje smo imeli..in katere smo uresničili.

Kot pravijo – vaja dela mojstra – le če mojster dela vajo. Po vaji oziroma po določenih nalogah, ki smo si jih zadali, je potrebno pregledati tudi – kaj smo uresničili. Po pregledu ugotovimo, katere zadeve smo zlahka razrešili in kje smo še imeli težave.

Katere omejitve in blokade so nam stale na poti – da nismo uresničili zadanih ciljev?

Kako smo se ob tem počutili?

Želje, ki jih nismo uresničili v tem letu – so nam lahko nov izziv za naslednje leto.

Med tem, ko pregledujemo preteklo leto, naše želje in cilje, opazujmo sebe, v svoji notranjosti – kaj nam to vzbuja?

Kakšen je naš občutek – ko se spomnimo dobro opravljene naloge..ali uresničene želje?

Pohvalimo in zahvalimo se za vse, kar smo uspeli. Vsaka malenkost, ki smo jo izboljšali, je kamenček v našem mozaiku – ki ga imenujemo življenje.

Naša pričakovanja in želje so ponavadi velika. Dosežemo lahko to, kar je v skladu z našo zavestjo.

Dosežemo lahko to, kar nam naša podzavestna prepričanja dovolijo…..

Seveda pa lahko svoja pričakovanja tudi presežemo. Ko presežemo svoje stare vzorce, svoja prepričanja, ki nam ne služijo več – se nam odprejo nova obzorja in tedaj je možnost za preseganje svojih omejitev.

V novem letu 2018 si zadajmo visoke cilje in imejmo pogumne želje – saj bomo z zavestnim delom na sebi presegli svoje omejitve in tako dosegli višje cilje.

Na voljo smo vam pri razreševanju vaših ovir in preseganju svojih omejitev.

Prej nas boste poklicali – prej bomo pričeli s skupnim delom.