Dobra misel = dobro zdravje

Uspeh na katerem koli področju življenja je v povprečju kar 80 % odvisen od naše miselne naravnanosti in le v 20 % od naših strokovnih znanj in veščin.

– Anthony Robbins

Prvo, kar se nam porodi v naših možganih, je MISEL.

Kakšne so naše misli, takšno je naše življenje. Naše misli pa so posledica vseh dejavnikov, ki so vplivali na nas. Največ dejavnikov je na nas vplivalo v naši zgodnji mladosti. In tako smo odraščali – oseba, skupek vseh pozitivnih in negativnih misli in dejanj, ki so se dogajala v nas in okrog nas.

Čudovito je, da so najnovejše raziskave s področja nevroznanosti dokazale, da je mogoče vse, kar se je dogajalo tudi preseči.

Dobra misel in občutenje radosti vzpodbudi v našem telesu biološke procese, ki spremenijo telo in duha.

Vse, kar je  – naše misli in razmišljanja so spodbujena z energijo,

Če želimo dobro zdravje, se usmerjamo v dobro razpoloženje, dobre misli nam prinesejo drugačno energijo v telo in telo ustvari proces samozdravljenja.

Kako spremeniti naše misli – da se spremeni naš energijski nivo in s tem izboljša zdravje?

O tem bomo spregovorili in interaktivno preizkusili na našem srečanju.

VABIM TE NA SREČANJE  21.05., OB 18 URI v čitalnici F. Tomizza, Čevljarska 22, Koper.

Vse, s čimer pridemo v stik, vpliva na nas. Kakšno obleko nosimo, kakšno hrano jemo, kaj pijemo, kakšno glasbo in pogovore poslušamo, kaj gledamo in beremo, s kom se družimo.

Milena De Viktory.