Delavnica “Dobra misel”

 »DOBRA MISEL «

Uspeh na katerem koli področju življenja je v povprečju kar 80 % odvisen od naše miselne naravnanosti in le v 20 % od naših strokovnih znanj in veščin.  Anthony Robbins

  1. Srečanje z interaktivnim sodelovanjem

Utemeljimo koncept kako naše misli vplivajo na naše življenje, razpoloženje in posledično zdravje.

Govorili bomo o tem, kako poskrbeti zase, za svojo zdravo samopodobo, za duševno, psihično in fizično zdravje. Program uporabnike motivira k uspešnemu delovanju na vseh sferah življenja. Človek, ki ima zdravo samopodobo, je samozavesten in pozitivno motiviran, ima več volje do življenja in ustvarjanja svojega lastnega življenja. Poudarjamo pomen lastnega vpliva na misli,  kar prinaša k uspehu na vseh področjih. Razložimo povezavo med vsemi nivoji našega bitja in bivanja.

Z interaktivnim sodelovanjem izmenjamo izkušnje iz dobre prakse in prenesemo teorijo v prakso – za vsak dan.

  • Delavnice za dobro misel

Toplo te vabim na konkretno delo na sebi, ki se bo izvajalo v obliki interaktivnih delavnic, na katerih boš prejel-a konkretno znanje in ga tudi takoj uporabljal-a za svoje vsako-dnevno življenje.

Vse je energija in kakšne misli se porajajo v naših glavah, je posledica naših doživetij in čustev v preteklosti. Na nezavednem nivoju oddajamo prav takšno energijo.

Kako spremeniti naše misli – da se spremeni naš energijski nivo in s tem izboljša zdravje in celotno naše življenje ?

Tudi o tem bomo spregovorili in interaktivno preizkusili na našem srečanju.

Močna pozitivna samopodoba je najboljša priprava za uspeh v življenju.  Joyce Brothers

Ena od najpomembnejših nezavednih sil, ki usmerja naše življenje, je naša samopodoba

  • naš notranji pogled nase, naša prepričanja o sebi, o tem, kdo smo, kakšni smo, česa smo sposobni, kaj si zaslužimo ipd.
  • gre pravzaprav za zgodbo, ki smo jo nezavedno izoblikovali o samem sebi.
  • ta zgodba določa naše dojemanje preteklosti ter naše počutje, delovanje in dosežke v sedanjosti.
  • izjemno močno vpliva tudi na smer naše prihodnosti.

Z novimi metodami izboljšamo samopodobo in pridobimo več moči in energije za vsakodnevne izzive na različnih področjih življenja.

PRIDOBILI BOMO:

  • boljšo samopodobo
  • pozitivna naravnanost vpliva na življenje posameznika, kakor tudi širše,
  • po programu pridobiš tudi na izboljšani komunikaciji in začneš ciljno delovati
  • socializacija in medgeneracijsko druženje

 

BREZPLAČNE  DELAVNICE v Kopru ob torkih, 

1.6., 8.6., 15.6., in 22.6. 2021

ob 19:00 uri Na Župančičevi ul. 27, Koper

povezava na : https://www.facebook.com/drustvo.feniks

 

Prijave: info@drustvo-feniks.si

 

Vse, s čimer pridemo v stik, vpliva na nas. Kakšno obleko nosimo, kakšno hrano jemo, kaj pijemo, kakšno glasbo in pogovore poslušamo, kaj gledamo in beremo, s kom se družimo.

Milena De Viktory