Dobra samopodoba

Program DOBRA SAMOPODOBA je preventivne narave in uporabnike motivira k doseganju boljših ciljev na vseh življenjskih področjih. Človek, ki ima zdravo samopodobo, je samozavesten in pozitivno motiviran, lahko vpliva k zdravemu načinu življenja in s tem izboljšuje svoje psihofizično zdravje, kakor tudi zdravje svoje družine in pozitivno vpliva na  okolico.

Namen delavnice: spoznati sebe, kako delujem v različnih situacijah, kje sem dober in kaj bi lahko izboljšal – kakšna je moja samopodoba, tako delujem navzven. Kaj me omejuje, da ne dosežen tistega, kar si zastavim, želim… Koliko si upam – toliko si zaupam.

S kontinuiranim delom na sebi, s pomočjo našega programa bomo skozi srečanja dograjevali svojo pozitivno samopodobo.

Pridobili bomo aktivni načrt za dosego svojih ciljev, pridobili dobro samopodobo, ozavestili svoje skrite potenciale in možnosti, se naučili uresničevati srečo in ljubezen do vsega in vse to  takoj integrirali na vseh področjih našega življenja.

CILJI:

  • izboljšanje samopodobe
  • suvereno delovanje v družbi
  • večje zavedanje lastnih potreb
  • večja asertivnost
  • več občutkov moči in možnosti vplivanja na svoje življenje
  • povečana samoodgovornost, kot temeljni proces za ohranjanje zdravja
  • načrt, kako delujem samozavestno in uresničim svoje cilje

Prijave in dodatne informacije:

GSM: 051 413 354
e-mail: milena.de.viktory@amis.net